วันที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเชียงใหม่

ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเชียงใหม่ ให้กับเครือข่ายภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของ เครือข่ายภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเชียงใหม่ และระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเชียงใหม่ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *