โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ เพื่อนำไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ระยะ 10 ปี

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการสัมมนา  เชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ เพื่อนำไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ระยะ 10 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันศึกษา และภาคประชาชน เกี่ยวกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด นำไปแปลงผลสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อนภารกิจ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

 ครั้งที่ 1 วันที่ 20 กันยายน 2561  ณ สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวน 200 คน

ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวน 150 คน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *