กิจกรรม

ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่เข้าศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลฯ

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 น […]

ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่เข้าศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลฯ Read More »

ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้า รับฟังปัญหาอุปสรรคฯ ในพื้นที่อำเภอแม่ริม และอำเภอสันทราย

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566

ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้า รับฟังปัญหาอุปสรรคฯ ในพื้นที่อำเภอแม่ริม และอำเภอสันทราย Read More »

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดของอบจ.ชม.ครั้งที่ 3/2566

วันศุกร์ที่ 18 ส.ค. 66 เวลา 10

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดของอบจ.ชม.ครั้งที่ 3/2566 Read More »

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 การติ

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Read More »

เชิญชวนเที่ยวงาน “มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม” (CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2023)

“สวยงามดั่งต้องมนต์ กับเ

เชิญชวนเที่ยวงาน “มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม” (CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2023) Read More »

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม โดยการขับเคลื่อนของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน”

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม โดยการขับเคลื่อนของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” Read More »