งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม และลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายนาวิน สินธุสอาด รององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม และลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี โดยมีนายสรศักดิ์ วจีสัตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการคิดค้นนวัตกรรมแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและประชาชนในพื้นที่ ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ภายในงานฯ มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ดังนี้

1. เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2. เทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

3. เทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

4. เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

5. เทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

6. เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

7. เทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

8. เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

9. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

10. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *