ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ที่ปรึกษา) ได้ออกตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยตรวจเยี่ยมพื้นที่ ประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินโครงการบูรณะทาง โดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชม.ถ.1-0089 (ชม. 2149 บ. พร้าวหนุ่ม – บ. แม่ศึก) อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,884.00 เมตร หนา 0.18 เมตร ไม่มีไหล่ทาง และการดำเนินโครงการการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *