ตารางฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านดับเพลิง หลักสูตร ปฏิบัติการตอบโต้สารเคมีในระดับการสร้างความตระหนักรู้

ตารางฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านดับเพลิง หลักสูตร ปฏิบัติการตอบโต้สารเคมีในระดับการสร้างความตระหนักรู้ (HAZARDOUS MATERIALS AWARENESS LEVEL) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2564

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *