ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25 มีนาคม เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 4 เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพิจารณาร่างข้อกำหนด ขอบข่าย รายละเอียดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *