รองนายก อบจ.เชียงใหม่ ร่วมต้อนรับคณะติดตามการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ เพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนาวิน สินธุสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับคณะติดตามการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ เพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ โดยมีนายชยุต อุดมเวชชวกร ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล เป็นประธานการประชุมฯ และนายสรศักดิ์ วจีสัตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะทำงานฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์และพิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัดและค่ามาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เพื่อประกอบการพิจารณาจัดตั้งเงินอุดหนุนฯ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *