อบจ.เชียงใหม่ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี พ.ศ.2564 ในรางวัลประเภทที่ 3

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี พ.ศ.2564 ในรางวัลประเภทที่ 3 “ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม” จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการจ้างที่ปรึกษา พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์รายงานสถานการณ์ฝุ่นควัน PM 2.5 เพื่อสนับสนุนงานบริหารลดความเสี่ยงและผลกระทบ จังหวัดเชียงใหม่
2. โครงการระดมทรัพยากร เพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท
3. โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน***้ชีพ ***้ภัย (อปท.) ด้านการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขึ้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันนี้ (วันที่ 9 สิงหาคม 2564) เวลา 08.00 น.นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย ร่วมให้ข้อมูลพร้อมทั้งตอบข้อซักถาม กับคณะนักวิจัยและผู้ประเมินภาคสนาม นำโดยอาจารย์ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี ในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *