เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 คณะกรรมการติดตามฯ ได้ออกตรวจติดตามความก้าวหน้าฯ ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3 โดยตรวจติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ชม.ถ.1-0022 บ.ศรีวารี หมู่ที่ 9 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม เชื่อมบ้านหนองหาร หมู่ 7 อ.สันทราย และโครงการจัดซื้อชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว และ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Layด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ชม.ถ.1-0066 บ.สันหลวง หมู่ 4 ต.สันนาเม็ง เชื่อมบ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 5 ต.สันป่าเปา อ.สันทราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าเปา จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้มีการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำข้อคิดเห็นไปพัฒนาและปรับปรุงในการดำเนินโครงการฯให้ตรงตามความต้องการของประชาชนต่อไป

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *