เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการติดตามฯ ได้ออกตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.เชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายสงบ กันทะแก้วส.อบจ.อำเภอฮอด, นายประเสริฐ ทรงคำ ส.อบจ.อำเภอดอยหล่อ ได้ออกตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 โดยตรวจติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ใหม่ยูงทอง ,บ.ตีนตก ,บ.นาคอเรือ, บ.แม่ลายดวงจันทร์ อ.ฮอด เชื่อม บ.ทุ่งจำเริง อ.อมก๋อย ณ ห้องประชุม รพ.สต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้มีการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำข้อคิดเห็นไปพัฒนาและปรับปรุงในการดำเนินโครงการฯให้ตรงตามความต้องการของประชาชนต่อไป

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *