เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ฝ่ายตรวจสอบติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ กองแผนและงบประมาณ จัดประชุมคณะกรรมการประเมินตนเอง

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ฝ่ายตรวจสอบติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ กองแผนและงบประมาณ จัดประชุมคณะกรรมการประเมินตนเอง การจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2563 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะฯ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *