โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การ UNESCO จังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) ร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การ UNESCO จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ผู้ประกอบการด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบความเป็นมาในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00–15.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมสัมมนาฯ ดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 190 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบการด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *