โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประมวลผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

วันนี้ (วันที่ 9 ธันวาคม 2563) เวลา 09.30 น. นางสาววราศิณี สุนทร ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประมวลผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์” เพื่อให้การรวบรวม สรุป ประมวลผลและการรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการเลือกตั้งฯ ได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจากนายรุ่ง ศรีโพธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางกนกพร รัตนคำนวณ และนายณัฐพล สืบยอด วิทยากรจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้การบันทึกข้อมูลและการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งแก่เจ้าหน้าที่ในแต่ละเขตเลือกตั้งในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 160 คน ณ ห้องบริการสารสนเทศแม่โขงชลราศี ชั้น 1 ห้อง C อาคารแม่โจ้ 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *