โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างมาตรฐานและพัฒนาแนวทางการดำเนินคดีปกครอง เพื่อการรักษาผลประโยชน์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) ร่วมกับสำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ สำนักงานอัยการสูงสุด จัดทำโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างมาตรฐานและพัฒนาแนวทางการดำเนินคดีปกครองเพื่อการรักษาผลประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงาน การบูรณาการในการทำงาน   องค์ความรู้ และทรัพยากรร่วมกัน ในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมคดี เพื่อส่งให้พนักงานอัยการดำเนินการ ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวน 240 คน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *