โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาลำน้ำแม่คาว จังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย ได้จัดทำโครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาลำน้ำแม่คาว จังหวัดเชียงใหม่

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังสภาพปัญหา ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาลำน้ำแม่คาว จากผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ และนำผลจากการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มาประมวลสรุปภาพรวมของปัญหาและจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาลำน้ำแม่คาว จำนวน 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่  26 พฤศจิกายน  2561 ณ วิทยาลัยบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวน 100 คน

ครั้งที่ 2 วันที่  27 พฤศจิกายน  2561  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวน 100 คน

ครั้งที่ 3 วันที่  22 พฤษภาคม  2562  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่  มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวน 100 คน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *